Category Archives: Blog

Adwokat Chicago | KS LAW GROUP, LLC

Współpraca z Prawnikiem ds. wypadków na budowie Statystyki Urzędu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA) pokazują, że co dziesiąty pracownik w sektorze budowlanym doznaje obrażeń ciała. Podczas gdy niektóre firmy budowlane dokładają wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo, inne omijają lub ignorują normy bezpieczeństwa, aby redukować koszty. Skutkuje to poważnymi obrażeniami lub nawet śmiercią pracowników,…
Read more

Hardwood Floor Refinishing | Peterson Flooring

What are the best/worst wood floors for refinishing? When you have a wood floor that needs to be refinished, there are some factors that may determine if it is the best or worst type of wood floors for refinishing. The truth is that not all hardwood floors can be refinished. The best hardwood floors for…
Read more

Real Estate Attorney Chicago | KS Real Estate Attorney & Lawyers

The Role and Importance of Hiring A Real Estate Attorney Every real estate transaction has a different set of laws and legal requirements. A good  real estate attorney Chicago will help you navigate through this maze and protect your rights during the sale or purchase of property. If you are buying or selling property, there…
Read more

Hardwood Floor Refinishing | Solid Flooring

When Should You Refinish Your Hardwood Floor? Dust, dirt and stains are the main factors that deteriorate the hardwood floor and make it lose its shine. Also, when a house or office is newly constructed, the building materials and furniture installed have a say in how long your floor lasts. At Solid Flooring Inc., our…
Read more

Call US!